logo_x1566
ualnokawz
bezpromili
sklogo
a_webm1
PZW Koło Słomniki ryba3
pzwslf

          Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Koła PZW         w Słomnikach. Zapraszamy do zapoznania się z naszym Kołem oraz łowiskiem, na którym gospodarujemy i wędkujemy. Dla członków Koła będziemy tu publikować ważne informacje, sprawozdania, ogłoszenia i komunikaty. Zapraszamy do nadsyłania relacji z połowów okazów wraz z materiałem fotograficznym. Zamieścimy je na naszej stronie. Nie należących do nas  miłośników wędkarstwa zapraszamy do zapoznania się z  łowiskiem i odwiedzenia go przy najbliższej okazji, a kto wie...Nasze  niezłowione jeszcze “potwory” czekają...Może  właśnie na Ciebie???  Zapraszamy!

szt03a

Opłaty we wtorki i czwartki od godz.18.00 do 20.00 (styczeń-luty)

pstszren18pl

Zdajemy sobie sprawę, że zapewne wielu Kolegów z niecierpliwością oczekuje  na możliwość wspólnego i sportowego wędkowania. Nasz staw narazie nie gwarantuje takich możliwości, ale już  Szreniawa tak... Dlatego tradycyjnie zapraszamy wszystkich miłośników tej rzeki spinningistów na zawody o PSTRĄGA SZRENIAWY. Wszystkie sprawy organizacyjne ustalimy wspólnie na zbiórce 25 lutego o godzinie 7.30. A wiec Koledzy przeglądamy swój sprzęt, przynęty i akcesoria i spotykamy się nad wodą i oby rzeka obdarzyła nas niezapomnianymi emocjami!

zebb17pano

Koniec roku to również dla wędkarzy czas podsumowań i planowania na następny rok. Poprzedni 2016 był okresem przede wszystkim prac gospodarczych zmierzających do naprawy, odbudowy i budowy infrastruktury łowiska w Januszowicach. Siłą rzeczy nie mogliśmy wydawać na zarybienia zbyt wielu pieniędzy, choć i te były prowadzone całkiem spore. Rok zaś 2017 to właśnie przede wszystkim zarybienia a w tym również sponsorowane głownie okazowymi karpiami. Zmianie uległa także formuła zawodów wędkarskich oraz odbyły się trzy zasiadki karpiowe sponsorowane przez prywatne osoby...więcej

zebr17prez

Zebranie zostało zwołane na 9 grudnia w siedzibie OSP Słomniki, gdzie możemy gościć dzięki strażakom i ich Prezesowi kol. Janowi Pluteckiemu. W tym roku gośćmi honorowymi byli Prezes Zarządu Okręgu PZW w Krakowie kol. Edward Fornalik i wice Prezes d/s Sportu ZO kol. Mirosław Czubaj. Obrady otworzył Prezes Zarządu Koła kol. Andrzej Krzyżak, który po powitaniu gości i przybyłych wędkarzy poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych Kolegów, a a tym naszego byłego wieloletniego działacza i Prezesa ŚP Andrzeja Kądzieli...czytaj więcej

zebb07

Na przewodniczącego zabrania wybrano jednogłośnie kol. Wiesława Zagrodzkiego, a na sekretarza kol. Ireneusza Ciałowicza. Następnie przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad, który jednogłośnie przyjęto(...) Następnie wice Prezes ds. Sportu kol.  Stanisław Łakomy podziękował wszystkim wędkarzom biorącym udział w zawodach oraz w asyście Prezesa Zarządu kol. Andrzeja Krzyżaka wręczył pamiątkowe plakietki mistrzom i wicemistrzom metod spławikowej i gruntowej oraz zwycięzcom klasyfikacji generalnej. Najlepszym i najwszechstronniejszym wędkarzem i zdobywcą Pucharu Przechodniego dla Mistrza Sezonu Sportowego został w tym roku kol. Jacek Nowak, któremu serdecznie gratulujemy. Tak trzymaj!!!...więcej

zebb08
zebb18

Z racji na inne dzisiejsze obowiązki w krótkim wystąpieniu   Przewodniczący Międzykołowego Sądu Koleżeńskiego prze ZO kol. Jan Plutecki zasygnalizował czekające wkrótce wędkarzy zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, które maja polegać na zaostrzeniu sankcji za niektóre wykroczenia oraz wprowadzenie scentralizowanego elektronicznego rejestru wykroczeń. Ma to służyć większemu zdyscyplinowaniu wędkarzy, którzy teraz uciekając przed konsekwencjami po prostu zmieniali przynależność do koła... więcej

zebb21
zebb06

W następnym punkcie sprawozdanie z działalności Zarządu Koła wygłosił Prezes kol/ Andrzej Krzyżak. Powiedział on, iż Zarząd spotykał się planowo raz w miesiącu i często w sytuacjach doraźnych jak np. zawody wędkarskie...więcej

Jako następny swe sprawozdanie złożył Rzecznik Dyscyplinarny Koła kol. Wiesław Zagrodzki. Pochwalił on wędkarzy, iż praktycznie nie wpływają skargi i wnioski o ukaranie. Rzecznik na wniosek Komendanta SSR rozpatrywał tylko jedna sprawę.

Jako kolejny w imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożył jej przewodniczący kol Jacek Nowak. Komisja obradowała raz na kwartał, a Przewodniczący brał udział w zebraniach Zarządu. 30 listopada w obecności Prezesa Zarządu Andrzeja Krzyżaka i Skarbnika Koła Krzysztofa Szaleńca przeprowadzono kontrolę dokumentacji i działalności Zarządu Koła i jego organów. Na        wpływy finansowe, z których finansowana jest działalność koła      składały się środki ze sprzedaży zezwoleń:48000 zł, ze sprzedaży znaczków: 15095,20 zł, z dotacji z UMiGSłomniki 12000 zł, z innych źródeł: 1100 zł. Łączny dochód Koła wyniósł 82517,96 zł. Wydatki Koła wyniosły 41245,10 zł na zarybienia, 14693,25 zł na utrzymanie łowiska specjalnego Januszowice...wiecej

zebb25

W kolejnym punkcie głos zabrał Prezes Zarządu Okręgu PZW w Krakowie kol. Edward Fornalik. Na wstępie podziękował on Zarządowi za dwukrotne zaproszenie go na zawody wędkarskie oraz poinformował, że na ostatnim walnym zebraniu ZG PZW zastał wybrany na członka tego gremium i będzie pracował w Komisji Organizacyjnej. Nasze obrady ocenia jako merytoryczne i z przyjemności w nich uczestniczy. Okręg krakowski corocznie pozyskuje zwiększone środki na swą działalność. Przeprowadzono np. odkładany od lat remont Domu Wędkarza także dzięki dotacji z ZG w kwocie 11 tys. zł. 80 tys. zł zaś wyniosło wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zarybiono za te środki obwody rybackie Wisła II i III sandaczami i węgorzami. 44 tys. zł wpłynęło natomiast z elektrowni z tytułu zatrucia i spowodowanie przyduchy wód. Ostatnio zaś pozyskano kwotę 550 tys. zł z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę pomostów wędkarskich w Przylasku Rusieckim. Zwiększają się także koszty utrzymania łowisk związane np. z nowym prawem wodnym. Wzrosnąć zatem o 10 zł muszą składki uprawniające do wędkowania na wodach okręgu. Składka członkowska nie ulega zmianie. Zjazd Krajowy wprowadza brązową odznakę Zasłużony dla PZW...wiecej

zebb26

Po przerwie Prezes Andrzej Krzyżak przedstawił plan pracy i zamierzeń na rok 2018. Wydatki założono na 54 tys. zł. Planowane są trzy zarybienia, ale co do ilości będzie to zależało od aktualnych cen u hodowców, a wszystko wskazuje, że będą one wyższe. W trosce o zachowanie lepszej płynności finansowej wprowadza się pewien bonus dla wykupujących Zezwolenie do końca kwietnia, którego cena będzie taka, jak w roku ubiegłym. Po tym terminie jej cena wzrasta o 20 zł. Sprawnie działa i sprawdza się system powiadamiania SMS administrowany przez kol. Adama Ciszka. Ramowy plan pracy Zarządu nie ulega zmianom z zaakcentowaniem zacieśnienia współpracy z władzami samorządowymi oraz pracy i popularyzowaniem wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży...czytaj więcej

zebb28

Następnie przystąpiono do zgłaszania wniosków i zapytań. Pierwsze z zapytań dotyczyło wprowadzeniu przez Zarząd zmianom w terminach dopuszczenia połowów całodobowych. Wątpliwości pytającego wynikały z faktu, czy jest taka zmiana kompetencją Zarządu czy...wiecej

zebb29
zebb31
zebb33

Kolejny wniosek dotyczył dopuszczenia do połowów metodą spinningową szczupaków na łowisku specjalnym Januszowice. Jeden z kolegów zapytał, na jaki okres Zarząd uzyskał możliwość decyzyjności w sprawach dot. łowiska specjalnego otrzymując odpowiedź, że na całą kadencję. Następnie przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał zgłoszone wnioski, a przewodniczący zebrania poddał je pod       głosowania. W ich wyniku podjęto uchwały:

  • Zmianach w zasadach połowów ryb: od czerwca można łowić możliwości połowów ryb od piątku do niedzieli; od lipca do sierpnia przez cały tydzień; we wrześniu od piątku do niedzieli (głosowanie: 30 za, 10 przeciw, 1 wstrzymujący się).
  • Podniesieniu górnego wymiaru ochronnego dla karpi do 60 cm (27 za, 17 przeciw, 1 wstrzymujący)
  • Podniesieniu dolnego wymiaru ochronnego dla karpi do 40 cm (36 za, 8 przeciw, 1 głos   wstrzymujący się).
  • Obniżeniu ilość dobową ryb limitowanych do 2 szt.(28 za, 3 przeciw, 6 wstrzymujących się).
  • Odrzuceniu wniosku o możliwość połowu szczupaków metodą spinningową od 1 maja (7 za, 33 przeciw, 7 wstrzymujących się).
zebb37

Walne zebranie sprawozdawcze zakończyły życzenia świateczne i noworoczne.

Wszystkim, którzy aktywnie włączali się w organizację różnych  imprez i przesięwzięć należą się specjalne podziękowania- koledzy: Sylwester Warchoł, Ireneusz Ciałowicz, Jacek Nowak, Piotr Dalowski, członkowie Zarządu to ci, którzy najaktywniej włączali się w tę działalność. Naszymi sponsorami w    kończącym się sezonie byli: Burmistrz i Przewodniczący Rady MiG Słomniki Panowie Paweł Knafel i Grzegorz Płażek, Pan Janusz Janicki z firmy RADER YEANS, Pan Michał Janicki - firma YOMMIX, Pan Michał Tochowicz – firma TALENCIK 2, Pan Krzysztof Jarzyna - Kancelaria Odszkodowawcza LEX, Pan Roman Zaranek – firma KAMSZLIF, Pan Ryszard Kopta – firma BASTEK, Pan Roman Majchrowski – firma AGRO. 

pprz17pano1a
[PZW Słomniki] [Zarząd Koła] [Sztandar Koła] [Zebranie 2017] [Komunikaty 2018] [Zarybienia 2018] [RekonesansZarybieniowy] [Zarybienia2017] [Nasze wody] [Sekcja Karpiowa] [Rekordy] [Okazy 2017] [Pstrąg Szreniawy] [Puchar Burmistrza 2017] [Puchar 5 Kół] [RaderYommix 2017] [Przewodniczącego 2017] [Dzień Dziecka 2017] [LEX 2017] [Turniej BASTEK] [Kamszlif 2017] [Ranking 2017] [Ranking2016] [Zawody 2014] [Zawody 2015] [Zawody2016] [Mistrz Sezonu 2015] [Okazy2016] [Lipie 2017]
a_opl20181 a_menubutton1
p_forum1

NASI SPONSORZY...

slomhhh slomhh
flaga_slomnikia
radspons
zarspons
mrspons
talspons
lexlogo1
kokoszwww1
peetfoodlogo1
bastek17f12
a_logogsl
naportalupzw

ZARZĄD INFORMUJE...

wap03a

HARMONOGRAM

zawodów wędkarskich w sezonie 2018

NOWE UCHWAŁY...CZYTAJ TU

Podziel się z innymi swoimi wędkarskimi przygodami- napisz do nas, prześlij relację  zdjęcia lub film. Opublikujemy...Zapraszamy.

E-mail: pekacz@wp.pl

butl
regokl

Zanim wyruszysz na ryby...Niezbędnik

kalendarium a_pogodynka1 karta_pzw1

Zapraszamy do odwiedzin naszego profilu na FACEBOOKU...kliknij TU

youbann

Na naszym kanale YouTube nowy film z pierwszego e sezonie 2018 zarybienia naszego łowiska  karpiami ...kliknij tu

Działa nasz serwis powiadomień SMS-odbieraj!

ss
gmpzw

Jeżeli jeszcze nie ma Cię w bazie odbiorców SMS z powiadomieniami     możesz zgłosić swój  nr. telefonu na adres poczty Zarządu Koła: kolopzwslomniki@ gmail.com

KUPIĘ, SPRZEDAM, ZAMIENIĘ

Odpowiadając na zapotrzebowanie sygnalizowane ze strony Kolegów otwieramy na naszym FORUM nowy temat. Poświęcony on jest najogólniej rzecz biorąc wszelkim sprawom, jakie mogą dotyczyć sprzętu, porad, zapytań itd. Możecie tu proponować sprzedaż, zamianę, darowiznę itp. sprzętu wędkarskiego i akcesoriów, pytać o wszelkie sprawy związane z wędkowaniem na naszym łowisku, radzić lub prosić o porady wędkarskie itp. A więc jeśli masz coś do sprzedania innemu wędkarzowi lub chcesz coś kupić lub zamienić to zarejestruj się na tym forum i działaj. Wszelkie posty  wykraczające poza temat mogą być usuwane.

sprzkzam

Potyczka Teamów Karpiowych

potk04rel

Zmiany w Regulaminie zawodów organizowanych przez Koło PZW Słomniki!!! Regulamin znajdziesz w zakładce Niezbędnik2017. Zobacz również Regulamin zawodów karpiowych na łowisku specjalnym Januszowice w sezonie 2017 z poprawką.

Pamiętaj...Nie zabieramy karasia pospolitego...Czytaj komunikat...

OKAZY...OKAZY...OKAZY...

Niezbyt owocnie upływa lipiec. Nawet nocki nie przynoszą godnych okazów. Zawodzą przede wszystkim duże sumy, na które wielu z nas czekało. Mamy nadzieję, że druga połowa   miesiąca okaże się lepsza. Ponoć czekają nas wkrótce upały, burze i ciepłe noce...A więc to, co lubią wielkie sumy i karpie...Zobaczymy. Czekamy na relacje

akrz17cz17a

A i nasz Prezes Andrzej  Krzyżak 17 czerwca po prawie całej dobie prób  złowił pełnołuskiego karpika o wadze 6 kg i długości 66cm

wkarlik18cza

Pobudka urządzona kol. Wiesławowi Karlikowi przez tego pięknego cyprinusa o 4.00 rano 18 czerwca...Pierwsze branie od środy: 11kg i  80cm; znacznik nr 48.

wgajdalip15a

Jest pierwsze lipcowe zgłoszenie ładnego karpia złowionego przez kol. Waldemara Gajdę. Ciekawostką jest fakt, że rybka ta oznaczona  znacznikiem nr 19 dała się złowić Waldkowi już po raz drugi, ale może nie ostatni...czekamy na trzeci raz.

wrosolcz01a

Piękny karp pełnołuski o długości 99cm i wadze 16,5 kg złowiony przez kol. Wojciecha Rosoła.

rkoptacz01a

Golec kol. Ryszarda Kopty zważył 10,4 kg.

jnowakcz02a

Kol. Jacek Nowak popisał się karpiem pełno-łuskim o wadze 13,2 kg i długości 94 cm...

jnowakcz01a

...A ponieważ czuł pewien niedosyt, to dołożył jeszcze karpika na 91 cm i 12,5 kg.